Pokud máte zájem o některé z našich oblečků, k dispozici je vám Katalog (neustále se upravuje). Nechce-li se vám čekat na zhotovení oblečků na zakázku, většinou najdete oblečky ke koupi tady.

Září 2007

Indiánské šaty - Native American Dress

20. září 2007 v 12:12 Ostatní - Others
Tyhle šaty jsou jedny z těch, které vznikly v době mého dětství (a jedny z mála, které se z té doby dají ukazovat). Když mi bylo asi 11 nebo 12 let, vyhlásil časopis ABC, který jsem tehdy odebírala, soutěž o panenku Barbie. Děvčátka měla šít nebo kreslit modely a první cena byla Barbie, originál od Mattela. Tomu se nedalo odolat (kdo četl mé poněkud delší představení sebe sama, ví, že v té době jsem vlastnila jenom neoriginál panenku "pankáče"). S mamkou jsme přemýšlely, jakým modelem bychom porotu mohly ohromit, protože nám bylo jasné, že běžných plesových atd. šatů tam bude víc než dost. Až mě napadlo - mami, viděla jsi někdy Barbie Indiánku? - V té době Mattel žádnou Indiánku nevyráběl, takže bylo rozhodnuto. V nějakém časopise jsem našla originál modely, jaké nosili Indiáni, udělaly jsme střih v příslušné velikosti, našly vhodnou látku (je to jakási pytlovina) a stužky na ozdobu, a ušily, zabalily, poslaly a čekaly. Dovedete si představit moje zklamání, když vyhrála Indiánka, ale ne ta moje... Zklamání postupem času téměř zmizelo, ale šatičky mi zůstaly, jako hezká vzpomínka (Mattel byl tak hodný, že mi je vrátil).

This dress is one of the dresses made during my childhood (and one of a few from the period I can show). When I was around 11 or 12 the ABC magazine I was buying regularly announced a competition - girls should sew or draw models for Barbie and the first prize was Barbie, original by Mattel. I could not resist (who read my, a bit longer, introduction knows that at that time I had only non-original doll "punk"). Me and my mum were thinking about a model which would stun the "jury", because it was clear there would be a lot of common ball etc. dress. One day I got an idea - Mum, had you ever seen Native American Barbie? - At that time Mattel didn't produce any Native American Barbie, so we decided to do so. In some magazine I found original Native American dress, we made a pattern in the proper size, found suitable material (something what is used for sacks) and decorative ribbons, sewed it, packed it, sent it and waited. You can imagine my disappointment when the first prize went for the Native American Barbie, but not for mine... This disappointment almost disappered how time passed, but the dress stayed as nice memory (Mattel was so kind to return it to me).
Locations of Site Visitors