Pokud máte zájem o některé z našich oblečků, k dispozici je vám Katalog (neustále se upravuje). Nechce-li se vám čekat na zhotovení oblečků na zakázku, většinou najdete oblečky ke koupi tady.

Březen 2011

Panenky s certifikátem - Dolls with Certificate

21. března 2011 v 19:46 Moje panenky - My Dolls
Steven
Tento muž patří do kolekce Barbie Basics (Collection 002 z r. 2011, Model No. 17). Původně mě z této kolekce zaujaly ženy, protože tam, kde jsem koukala, muže neměli. Když jsem byla náhodně ve Futuru, došla jsem se jen tak mrknout do hraček a tam jsem uviděla tři panenky Barbie Basics. Zjistila jsem, že ta, co se mi na obrázku hodně líbila, se mi ve skutečnosti už tolik nelíbí, ale úplně mě uchvátil tento AA Ken. Konečně chlap, co vypadá jako chlap! Nic proti homosexuálům, mám mezi nimi fajn kamarády, ale já chci pro svoje panenky chlapy a ne to, co Mattel za chlapy obyčejně vydává (a nejen Mattel). Myslela jsem ale, že si na černouška musím nechat zajít chuť, protože stál 499 Kč a já mám momentálně do peněženky celkem hluboko. Ale zmínila jsem se o něm při obědě, kde byla přítomna celá rodina (mamka a přítel, pes čučící do kuchyně se nepočítá) a problém se vyřešil - zaplatil mi ho přítel. Takže jsem druhý den s nadšením naklusala a chlapa koupila.

This man belongs to Barbie Basics (Collection 002 from 2011, Model No. 17). I was originally interested in women from this collection because I didn't see men where I looked. By chance I stopped in Futurum (shopping mall in Kolín) and went to check the dolls in the toyshop where I saw three Barbie Basics dolls. I found that the one I liked in the picture is not so appealing in reality but I was taken by this AA Ken. Finally a man who looks like a man! I don't have anything against gays, I have a couple of friends among them, but for my dolls I want men and not what Mattel (and not only Mattel) presents as men. I thought I wouldn't be able to buy him because his price was 499 Kč and at present I don't have much money. But I mentioned him during lunch with my family (mum and boyfriend, not counting the dog starring into the kitchen) and the problem was solved - my boyfriend paid for this doll. So the next day I ran in the toyshop and bought this man.

Ethereal Princess
Panenka od návrhářky Sharon Zuckerman z r. 2006. Dostala se k nám víceméně náhodou, protože jsem na eBay (tehdy ještě přes Eriku) sháněla panenku pro mamku k narozeninám a chtěla jsem buď princeznu Vikingů nebo Řekyni. Ani na jednu jsem ale neměla štěstí a pak mě zaujala tato panenka, má takový zvláštní něžný obličej. Nadělala hodně radosti a mám ji ráda právě na různé plesové, ale i historické šaty (že jsem jich tolik udělala...).

A doll by designer Sharon Zuckerman from 2006. She got to us by chance because I was looking for a present for my mum on eBay (at that time through Erika) and I wanted either Viking Princess or Greek Princess. But I wasn't lucky enough to get them and after that this doll caught my attention, she has quite special face, very tender. My mum liked her and I like her too, for various ball gowns or historical dresses (not that I've made too many...).

On Location: Milan
Tato panenka je top modelka, tzn. má jinak stavěné tělo než klasické Barbie (starší i novější), je mnohem hubenější a ruce i nohy má nastavené do pózy. Díky svému zvláštnímu upevnění nohou nemůže pořádně sedět, takže se moc nehodí na hraní, ale na předvádění modelů je skvělá. Je z roku 2006 a u Mattela beznadějně vyprodaná. Já ji sehnala na eBay nahatou a mírně použitou a vyšla mě i s poštovným na 584 Kč (u Mattela se nová prodávala za 34,95 dolarů). Je to nádherná panenka a trochu mi připomíná Naomi Campbell, i když je mi jasné, že to úmysl tvůrce nebyl.

This doll is a top model which means she has a different body than classic Barbie (older or newer) - she is much slimmer and her hands and legs are adjusted to a pose. Because of her specially attached legs she isn't able to sit properly so she is not suitable for playing but great for showing clothes. She is from 2006 and sold out by Mattel. I bought her on eBay, naked and slightly used, for 584 Kč including postage (Mattel sold new dolls for 34.95 dollars). She is very beautiful and reminds me of Naomi Campbell although I know it wasn't intended by the producer.

On Location: Monte Carlo
Tahle panenka mi učarovala už dávno, ale nikdy jsem si nemyslela, že ji budu mít. Důvodem byla její cena, která se na eBay pohybovala v přepočtu kolem 1200 Kč i víc. Tehdy to pro mě byly hrozné peníze, kde bych tušila, že jednou bude moje nejdražší panenka stát téměř 3000 Kč. Když jsem v květnu 2009 hledala na eBay, čím bych se odměnila za velké pracovní nasazení, původně jsem si vybrala předchozí Milan, ale pak mi padla do oka za velmi příhodnou cenu (629 Kč i s poštovným). Samozřejmě nahatá, ale oblečení při koupi panenek stejně neřeším. Chvíli jsem přemýšlela, kterou, nakonec jsem vzala obě a nelituju. O jejím těle platí to, co o těle Milan, je i z toho samého roku a prodávala se za stejnou cenu a taktéž je u Mattela vyprodaná.

I was captivated by this doll very long time ago but I never thought I would have one. The reason for her price, on eBay constantly about 1200 Kč or even more. At that time it was terribly much for me - I didn't have a clue that in future I would have my most expensive doll for almost 3000 Kč. In May 2009 I was looking at eBay trying to find something interesting as a reward for my big effort at work. Originally I chose Milan but after that a price for this doll caught my eye (it was 629 Kč including postage). Of course, naked, but clothes is the last thing I think about when buying dolls. For a while I was thinking which one I should choose and eventually I took both of them - and I don't regret. Her body is very similar to Milan one, she is also from the same year and for the same price at Mattel - and sold out.

Cinco de Mayo (Mexico Barbie)
Další panenka, po které jsem dlouho toužila, ale u nás pořád nebyla a nebyla. Už jsem se chystala, že zaangažuju Eriku a budeme lovit na eBay, když jsem k této panence naprosto nečekaně přišla. Mamka jela do Prahy, kvůli úplně jiné záležitosti, a ze zvyku se stavila v Kotvě v hračkách. A co neviděla! Cinco de Mayo! Hned mi psala celá pyšná SMS do práce, že ji má! Měla jsem obrovskou radost. Je z roku 2009 a původně byla označená jako Dolls of the World: Festivals of the World - Cinco de Mayo. Později ji Mattel přesunul na svých sběratelských stránkách pod Dolls of the World: South America a dal jí jméno Mexico Barbie. Panenka má na sobě tradiční oděv v bílé, zelené a červené barvě. Cinco de Mayo znamená v překladu 5. května a toto datum Mexičané slaví svou nezávislost.

Another doll I wanted for a very long but I couldn't find her anywhere in our country. I was ready to ask Erika to start looking on eBay when I got this doll very unexpectedly. My mum went to Prague from very different reason than shopping for dolls, but - out of habit - she stopped in Kotva. And what she didn't see! Cinco de Mayo! Immediately, she wrote me SMS (I was working) that she had bought her! I was really happy. The doll is from 2009 and originally marked as Dolls of the World: Festivals of the World - Cinco de Mayo. Later Mattel moved her on their collector webpage under Dolls of the World: South America and renamed her to Mexico Barbie. The doll is wearing traditional Mexican costume in white, green and red colours. Cinco de Mayo means 5th May which is the date the Mexicans celebrate their independence.

The Birthstone Collection: February - Amethyst
Tato panenka byla vyrobena v r. 2003 a byla to první sběratelská, kterou jsem kdy viděla v Kolíně. Byla ve slevě za 845,- Kč (či tak nějak podobně) a jelikož jsem v té době byla z Prahy zvyklá na min. 1200,- Kč za sběratelskou panenku, připadala mi hrozně levná. Kupovala jsem ji mamce k svátku, její narozeninový kámen je jiný, ale svátek má v únoru, takže se to i hodilo (a jinou stejně neměli :D) Problém je, že se panenka nehodí do většiny modelů (tváří se pořád jako velká dáma) a ty její šaty tak pouštějí třpytky, že jsme měly stříbrné všechno kolem (z nohou panenky jsem to dodneška nedostala).

This doll was released in 2003 and it was the first collector's doll I had ever seen in Kolin. She was reduced to about 845,- Kč and as I was used to at least 1200,- Kč for dolls in Prague, it seemed to me very cheap. I bought her for my mother's name day, she has a different birthstone but her name day is in February so it is ok (and anyway, they didn't have anything else :D). The problem is that the doll doesn't go with most of the models (she still looks like a fussy lady) and her dress leave the silver glitters everywhere and on everything including the doll's legs (and so far I haven't managed to get rid of them).

Fashion Fever - Fashion Fever

21. března 2011 v 11:00 Moje panenky - My Dolls
Tereza
Tuto panenku jsme uviděly v Praze a moc se mi líbil její obličejík. Později tady na blogu byla původcem bouřlivé diskuze mezi znalci panenek, protože v továrně to spletli a dali ji do tubusu se jménem Teresa, ačkoliv ta má úplně jiný typ obličeje. Tato byla klasifikována jako Lea, ale později jsem ji za pomoci internetu identifikovala jako Modern Trends Kayla (2005). Moc se mi nelíbily její vlasy, měla je kolem obličeje krátké a zaplácané tužidlem, vzadu pak dlouhé. Tak jsme si s mamkou dodaly odvahu a krátké vlásky ustříhly - já držela panenku s ostatními vlasy připlácnutými k hlavě, aby také nebyly popraveny, a mamka stříhala - podezřívám ji, že u toho snad i zavírala oči :D Ale nedopadlo to tak špatně. Na větším obrázku je v originálních šatech.

We saw this doll in Prague and I liked her face very much. Later on this blog she raised rather stormy discussion among the dolls experts because in the factory they made a mistake and packed her into Teresa box. But Teresa has very different face. This dolls was discovered as Lea type but later - with the help of the Internet - I identified her as Modern Trends Kayla (2005). I didn't like her hair very much, around the face it was short and stiffened, the rest was long. So me and mum gathered courage and cut the short hair off - I was holding the doll with the other hair tight on her head to avoid its execution and my mum was doing the cutting job. I think she might have her eyes closed doing this :D But it turned out quite nice. The bigger picture is the doll in original clothes.

Kayla
Opět panenka ukořistěná v Praze a zase kvůli obličeji (já si vůbec panenky kupuju spíš kvůli tomu, že se mi líbí jejich obličej). Panenka je z r. 2006 (někde se uvádí 2005) a byla oblečená do světle modrého trička s kapucí a kanýrové sukně. Na nohou měla modré pantofle a na hlavě modré sluneční brýle, přes rameno modrou kabelku. Tělo má pěkně opálené a já ji většinou, věrná jejímu originálu, oblékám do modré barvy.

Again doll bought in Prague and again because of her face (actually, I usually buy dolls rather because of their faces). The doll is from 2006 (some sources say 2005) and she was dressed in light blue hoodie and ruffled mini-skirt. She also had blue scuffs, blue sunglasses and a blue handbag over her shoulder. She has a nice suntan and I mostly dress her - according to her original clothes - in blue.

Mabel
Tuto panenku jsem koupila v Tescu, strašně se nám s mamkou líbily její řasy - nemá je namalované jako většina panenek, ale opravdické (do té doby jsem takové řasy měla jen na Betty od Vietnamců). Je z řady Make Up Chic (Perfect Peach). Oblečena byla do oranžových šatů a u sebe měla sadu make-upu pro svoji majitelku. Já jsem jí začala říkat Mabel, protože mi přišlo, že se k ní to jméno hodí.

This doll was bought in Tesco, we really liked her eyelashes - she doesn't have them painted as most of the dolls, but real (till that time I had such eyelashes only on Betty from Vietnamese shop). She is from Make Up Chic (Perfect Peach) collection, was dressed in orange dress and came together with a make-up set for her owner. I gave her name Mabel because I thought it suits her.

My Scene - My Scene

20. března 2011 v 21:27 Moje panenky - My Dolls
Westley
Westley byla moje první My Scene. Hrozně dlouho jsem se těmhle panenkám bránila, protože se mi jejich velká hlava absolutně nelíbila. Až jsem jednou v Praze v Kotvě potkala Westley s úžasnými botičkami a neméně úžasným ksichtíkem, a musela nutně být moje. Co na tom, že nebyla ve slevě. A mám ji opravdu ráda, protože je typově hodně jiná od mých ostatních panenek. Prostě kočka ;) Je ze série Street Style (2006), má na břiše tetování a piercing.

Westley was my first My Scene doll. For very long time I had been refusing these dolls because I had not liked their big heads. But after that I met Westley in Prague (in Kotva department store) - Westley with gorgeous boots and amazing face. And she had to be mine! She didn't have any discount but I didn't mind. I really like her because she is so different from my other dolls. She's a babe :) She is from Street Style (2006) collection and has a tatoo and piercing on her belly.

Masquerade Madness Barbie
Tuto panenku jsem dostala z eBay v chumlu dalších, jen částečně oblečených panenek. Její původ jsem zjistila až na netu. Patří do kolekce Masquerade Madness (2004) a její kostým se jmenuje Butterfly Punk. Její původní oblečení můžete vidět na velkém obrázku. Mě fascinovaly její hodně vlnité vlasy a růžička na krku, hodí se mi do historických šatů cca viktoriánské éry. Spolu s ní patřily do této kolekce ještě Chelsea (Mermaid Diva), Westley (City Kitty), Nolee (Rocker Girl), Delancey (Dream Genie), Kenzie (Disco Derby) a kluci River (Elvis), Hudson (Boxer) a Sutton (Vampire). Podle toho, co jsem viděla na fotkách originálních krabic, měly panenky spoustu doplňků a další oblečky. O ceně raději nepřemýšlím, mě vyšla asi na 50 Kč.

I bought this doll on eBay in a bunch of other, only partially dressed dolls. I found her origin on the Internet. She belongs to Masquerade Madness (2004) collection and her costume is called Butterfly Punk. You can see her original clothes in the big picture. I was fascinated by her wavy hair and a little rose on her neck - she will be good for historical dresses of Victorian era. The other dolls in the same collection: Chelsea (Mermaid Diva), Westley (City Kitty), Nolee (Rocker Girl), Delancey (Dream Genie), Kenzie (Disco Derby) and boys: River (Elvis), Hudson (Boxer) and Sutton (Vampire). According to the pictures of the original boxes the dolls were provided with lots of accessories and also another set of clothes. I'd rather not think of the price, I had this doll (almost naked) for about 50 Kč.

City Stars Chelsea
My Scene v městském stylu v kolekci z r. 2006. Chelsea se mi zalíbila svými mahagonovými vlasy, protože v té době jsem ještě žádnou zrzku neměla (a nutně potřebovala :P). Navíc měla moc pěkné manšestrové kalhoty, které jsem si nechala (většinou originální oblečení z koupených panenek rozdávám nebo prodávám, protože se snažím o vlastní tvorbu a panenky kupuji jen jako modelky, ne jako sběratelský artikl), o botách ani nemluvím, boty My Scene panenek mě vždycky fascinovaly. V této kolekci byly vydané ještě Kennedy, Nolee a Westley.

My Scene in city style in 2006 collection. I liked Chelsea for her mahogany hair because at that time I didn't have any ginger doll (and needed her very much :P). In addition, she had nice cords which I kept (I usually give away or sell the original clothes of dolls I buy because I try my own production of clothes and I buy the dolls only as models, not for collecting purpose), not mention the boots - I was always fascinated by My Scene boots. Another dolls released in this collection were Kennedy, Nolee and Westley.

Boutique Divas/Mall Maniacs/Mall Divas Chelsea
Jedna z panenek, koupených v Praze cestou ze srazíku. Dlouho jsem toužila po "zrzce", právě kvůli jedněm šatičkám, které se moc nehodily na blonďatou panenku, a jelikož jsem je slíbila darovat, už jsem nutně nějakou zrzku potřebovala. Chelsea mi tak trochu učarovala, původně jsem chtěla koupit černošku, takhle jsem se rozhodla pro Chelseu ze série Boutique Divas a ještě Kaylu z Fashion Fever, které obě byly téměř za cenu té černošky (a stejně to byla spíš mulatka, tak co).
Chelsea na sobě měla modré tričko, džínové kraťasy a modrobílé sportovní botky, u sebe ještě tři další páry botek a kšilt. Tato série se také v různých částech světa prodávala i pod jménem Mall Maniacs nebo Mall Divas. Dole se můžete podívat na originální obrázek.

One of the dolls bought in Prague on our way from the meeting. I was longing for some ginger doll for a long time, especially because of one dress which did not fit to the blond doll very much and because I promised I would give it to somebody, I really needed a doll with ginger hair. This Chelsea charmed me a bit, originally I wanted to buy a black doll but eventually I decided for Chelsea - Boutique Divas and Kayla - Fashion Fever. Both of them were almost for the price of the black doll (and the black was not really black, so what).
Chelsea had a blue top, short jeans and blue-and-white sport shoes plus three other pairs of shoes and a visor. This series was also sold under names Mall Maniacs or Mall Divas - depends on the part of the world. Bellow you can see her original look.

Hudson
Když už mám My Scene děvčata, chtělo to k nim také nějakého kluka. Hudsona jsem našla zlevněného asi o 200 Kč, což bylo pro koupi rozhodující. Vůbec se mi tito dívčí kluci nelíbí, ale jsou pěkně klouboví. Až časem jsem zjistila, že se na ně strašně špatně navléká oblečení (právě kvůli těm kloubům). Hudson je ze série My Scene Goes Hollywood z r. 2005 a měl u sebe spoustu filmových doplňků - plakáty, mikrofon, klapku, popcorn...
Ihned po vybalení šel do vany, protože vlasy měl nechutně zaplácané tužidlem. Nedopadl tak špatně :)

Having My Scene girls I wanted also a boy. I found Hundson's price reduced by 200 Kč and this was the reason for buying him. I don't like these girlie boys at all but they are nicely jointed. In time I found out that it's quite a challenge to dress them up (because of their joints). Hudson is from My Scene Goes Hollywood (2005) collection and had lots of film accessories - posters, mic, clapper, popcorn...
Immediately after un-packing he went to the bath because his hair was disgustingly stiffened. He ended up quite nice :)

River
Další z My Scene kluků, tenhle se mi líbí víc než Hudson. Docela mě pobavila jejich jména, která dohromady dávají "River Hudson", což je anglicky "řeka Hudson". River byl v jarní slevě a je z kolekce Club Birthday (2005). Jak už název kolekce napovídá, slavily se narozeniny, podle výrobců to byla Nolee, která slavila šestnáctiny. Do této kolekce kromě Rivera a Nolee patří ještě Barbie, Chelsea, Westley, Hudson a Sutton. River měl u sebe náramek, náhrdelník, sluneční brýle, fotoaparát (asi) a nějaká přáníčka, která se při vybalování někam zatoulala.

Another one of My Scene boys, I like this one more than Hudson. I was amused by their names, together they state "River Hudson". River's price was reduced (spring cleaning maybe) and he belongs to Club Birthday (2005) collection. As the name of this collection hints, there was a birthday celebration - according to the producer it was Nolee's 16th birthday. Besides River and Nolee this collection contains Barbie, Chelsea, Westley, Hudson and Sutton. River had a bracelet, a necklace, sunglasses, a camera (probably) and a couple of cards which were lost during the un-packing process.


Kennedy
Toto je speciální vydání z kolekce Street Art (2009) - se skútrem byla vydaná jen Kennedy. Panenka je kloubová v loktech a kolenech, která se dají ohnout do pravého úhlu. Kupovala jsem ji v tehdy nově otevřeném obchodním centru Futurum u nás v Kolíně, protože jsem žádnou panenku s takhle kloubovýma nohama neměla, zato mám už dlouho koně (i když ne originál od Mattela) a žádná mi na něm pořádně nedržela. Panenka má samozřejmě chrániče i helmu a opravdu se mi líbí její sportovní look.

This is a special edition from Street Art (2009) collection - only Kennedy was released with this bike. The doll is jointed in elbows and knees - possible to bend in a right angle. I bought her in (at that time) newly open shopping mall Futurum in Kolín because I didn't have any doll with such jointed knees. But I've had a horse for a long time (not by Mattel, though) and no doll was sitting well on it. The doll has, of course, protectors and a helmet and I really like her sporty look.

Příležitostné panenky - Occasional Dolls

20. března 2011 v 21:16 Moje panenky - My Dolls
Frankie
Mezi modelkami se najdou i pánové, ačkoliv, jakomnoho jiných, na ně celkem nerady šijeme. Holky jsou holt atraktivnější, nicméně občas mě chlapi terorizují, že chtějí také něco na sebe, tak nezbývá, než se do toho dát. Frankie byl původně Frank, mamka mi ho koupila k mé první Barbíně místo Kena - byl o hodně levnější, samozřejmě neznačkový. Trošku mu padá ruka, ale on to zvládá, jen se s ním při oblékání musí šetrně. Dlužno říci, že klasického Kena nemám dones :)
Postupem času se s námi Frankie bohužel rozloučil, materiál na krku se mu začal rozleptávat, a tak odešel do panenčího nebe.

Among the models you can find even men, although, like a lot of others, we don't like sewing for them. Girls are more attractive but sometimes the guys terrorize me because they want something for them too, so I don't have any other choice than start something. Frankie was Frank originally, my mum bought him for my first Barbie instead of Ken - he was much cheaper, of course, no label. He has some problems with one hand but he can manage, only while dressing him up we have to be careful. I have to say that I don't have proper Ken till now :)
In time Frankie unfortunately passed away because the material on his neck started to etch so we sent him into the dolls paradise.

Jiřina
Tato panenka je z kolekce "My Style" - levnější náhražky My Scene od Mattela. Koupila jsem ji hlavně kvůli úžasným botám "bufnám" a kabelce, byla za velmi lidovou cenu 169 Kč. Na krabici se mi nepodařilo dopátrat jména, tak jsem ji pojmenovala po své babičce, protože té by se ten její kukuč určitě líbil.
S touto panenkou jsem se loučila hrozně těžko, ale nakonec musela uvolnit místo jiným. Dostala háčkované šaty s kloboučkem na zahradní slavnost a putovala přes Aukro k nové majitelce.

This doll is from "My Style" collection - it was a cheaper substitution of My Scene by Mattel. I bought her mainly because of super boots and a handbag, she was very cheap - 169 Kč. I couldn't find any name on her box so I started to call her Georgiana, after my grandmother, because she would like her eyes.
It was really very difficult to say goodbye to this doll. But at the end she had to make space for another ones. She got crochetted garden party dress with the hat and through Aukro went to her new owner.

Teresa
První ze série California Beach, kterou přinesla moje mamina s pyšným prohlášením, že byla ve slevě za 179 Kč. Moc se nám líbila a původně jsme si ji chtěly nechat pro sebe, ale pak jsme přemýšlely o originálním dárku pro naši lektorku břišních tanců a usoudily jsme, že je jí docela podobná. Takže jsme vymyslely obleček pro břišní tanečnici (mimochodem vcelku věrnou kopii mého vlastního oblečku) a dárek byl na světě. Takže se na Terku koukám už jenom, když se potím při hodinách.

Our first doll from California Beach series. My mum brought her with a proud announcement that her price was reduced to 179 Kč. We really liked her and originally we wanted to keep her for ourselves. But later we needed a present for our belly dancing teacher and this doll was a bit similar to her. So we made a belly dancer costume (by the way, it was quite realistic copy of my own costume) and there was the present! But I can still see Teresa as I sweat during our lessons.

Tančící dvojčata
Barbie a 12 tančících princezen je film, ve kterém Barbie hraje princeznu Genevieve, sedmou z 12 krásných sester. Sestry žijí se svým otcem - králem - na hradě, který je plný tance. Ale když se k nim nastěhuje králova sestřenice Rowena, všechno se změní - už není žádný tanec a hudba, všude je smutno. Dokáže Barbie se svými sestrami vrátit do hradu radost?
Tyto dvě krásné panenky představují mladší sestry - dvojčata - Hadley a Islu. Byly oblečené do baletních sukýnek a byly doplněny stojánky (jakoby zdobenými drahokamy), na kterých za pomoci jejich majitelek tancují - buď společně, nebo zvlášť (stojánky jsou oddělitelné či spojovatelné dohromady).
Panenky jsme koupily ve slevě, ale i tak stály celkem dost peněz. Myslela jsem, že na ně budu tvořit a pojmu je jako náhražku Skipper, kterou jsem nikdy neměla. Ale za celou dobu jsem na ně nic neudělala, jen mamka zkusila háčkované šatičky. Když přišel jeden z panenkovských úklidů, aby se uvolnilo místo pro nové, šla dvojčata pryč i s ručně uháčkovanými šatičkami - prodala jsem je na Aukru.

The new Barbie movie "Barbie in The 12 Dancing Princesses," casting Barbie as Princess Genevieve is a wonderful movie featuring Barbie as the seventh sister of 12 beautiful princesses who live with their lovable father, the King, in a dance-filled castle. When the King's cousin Rowena comes to live with them everything changes - no dancing, music or fun. Can Barbie and her sisters stop Rowena's treachery and save her father while restoring joy, music and dance back to the castle?
These two beautiful dolls are the younger twins, Hadley and Isla. The twins are dressed in lovely tutus with ornate bodices. Each doll comes with a gem-inspired dancing stand that girls push to spin the doll. They can dance together or individually.
We bought the dolls for a reduced price but still they cost quite a lot of money. I intended to make clothes for them, taking them as a substitution for Skipper which I never had. But I didn't make anything for them, only my mum tried to crochet dresses or them. When one of the dolls cleaning wave came (to make space for new ones) I sold the twins on Aukro, including the crochetted dresses.

Mattel-nové typy (s pupíkem) - Mattel-new bodies (bellybutton)

20. března 2011 v 21:04 Moje panenky - My Dolls
Christie
Tato panenka je ze série Beach Fun (panenky s plochýma nohama), což mě trošku mrzí, protože na focení a předvádění modelů je velmi atraktivní. K její koupi mě přiměla její poměrně slušná cena (179 Kč) a přidala se svým tvarem nohou k Terese, která ale již změnila majitelku. Panenka na sobě měla fialové plavky a vzorovaný šátek. Měla také sluneční brýle a "lahvičku" s opalovacím mlékem. Dole se můžete podívat na originální obrázek.

This doll is from Beach Fun series (dolls with flat feet) which I regret a bit because she is very attractive for showing models. I was persuaded to buy her by her quite nice price (179 Kč) and with the shape of her feet she joined Teresa, who has changed her owner already. The doll was dressed in a purple swimsuit and patterned scarf. She also had sunglasses and a "bottle" with sun lotion. Bellow you can see the original of this doll.

Summer
Další panenka ze série Beach Fun, dostala jsem ji od mamky k Vánocům. Jako všechny panenky z téhle série má ploché nohy, ale jelikož zamýšlíme vyrobit víc břišních tanečnic, určitě se bude hodit. Má takový optimistický obličej, i když na můj vkus trochu divný úsměv - líbí se mi spíš panenky se zavřenou pusou.

Another doll from Beach Fun series, I got her for Christmas from my mum. As all the dolls from this series she has flat feet but as we are thinking of making more belly dancers she will come handy. She has an optimistic face but for my taste a bit odd smile - I like dolls rather with closed lips.

Beach Glam Teresa
Tato panenka z roku 2006 patří do Matteláckých experimentů s dalším typem těla - panenky mají sice typ těla s pupíkem, ale trochu jiné proporce - prý to výrobci připadalo ještě přirozenější. Naštěstí toho brzy nechali a vrátili se zase k původním moderním tělům. Já mám panenky s tímto tělem dvě - Teresu a Raquelle - a tvoří se na ně dost špatně, střihy se musí upravovat, panenky mají zase ještě menší prsa a jinak posazená, navíc u mě budí dojem jakési ještě nedospělé slečny, takže se na ně také nehodí všechno.

This doll from 2006 belongs to Mattel experiments with another type of a body - the body is with bellybutton but slightly different proportion - they say it was even more natural. Fortunately they stopped producing such dolls soon and returned to their original modern (bellybutton) body. I have got two dolls with this body - Teresa and Raquelle - and making clothes for them is not so easy, I have to adapt patterns, the dolls have even smaller breasts and overall different body. In addition they seem to me as not completely adult girls so they don't look well in every type of clothes.

Edeline
Tato panenka pochází ze série Barbie a 12 tančících princezen. Edeline je jedna ze starších sesterch, z nichž každá na sobě měla šaty, pasující k jejímu znamení. Tuto panenku jsme koupily s mamkou společně s dvojčaty a Blair, nemohla jsem se pořád rozhodnout, jestli tuto nebo černovlasou Blair (zrzavou už jsem v té době měla Chelseu a zimní typ žádný), až mi mamka řekla, že mi tu druhou zaplatí a bylo rozhodnuto :)

This doll comes from Barbie and 12 Dancing Princesses collection. Edeline is one of the older sisters, each of them had clothes matching her birthstone. We bought this doll together with the twins and Blair, I couldn't decide if I wanted this one or black-haired Blair (I already had ginger Chelsea but no winter type of doll) but my mum told me to take both (and paid for the other) so the decision was eventually easy :)
Blair
Platí o ní totéž, co o Edeline.

The same story as for Edeline.

Celebrating Barbie (50th souvenior doll)
Tato panenka byla vyrobena v r. 2009 k 50. výročí panenky Barbie. Mattel se nechal inspirovat svou původní panenkou, která měla pruhované plavky vcelku, ale tuto panenku trochu zmodernizoval - dal jí tělo s pupíkem, moderní tvář a plavky jsou dvoudílné. Kolem ní jsem obcházela hodně dlouho, zaujal mě její obličej, ale cena byla na můj vkus moc přemrštěná. Dokonce i když ji nakonec podstatně zlevnili, pořád jsem ji nekupovala. Až jsem ji nakonec uviděla s jiným oblečkem u Hanneton na blogu a najednou jsem věděla, že ji chci. Běžela jsem tedy do hračkářství, ale na místě jsem zase zaváhala, třikrát jsem se k ní vracela, nakonec jsem se ale rozhodla, že ještě počkám. Vyřešila to zase mamina, která řekla, že mi ji koupí (myslím, že k svátku).
Na velkém obrázku vidíte srovnání s novou (vlevo) a starou (vpravo) panenkou.

This doll was made in 2009 to 50th anniversary of Barbie doll. Mattel inspired in its original doll in one-piece stripped swimsuit but made this doll in a modern way - bellybutton body, modern face and two-piece swimsuit. I had benn indecisive about this doll for a long time, I like her face but the price was way too high for my taste. Eventually the price was reduced in one of the local toyshops but I still hadn't bought her. Finally I saw her in different clothes on Hanneton's blog and suddenly I knew I wanted her. So I ran to the toyshop but when I was there I started hesitating again, returned to her three times and at the end I decided to wait longer. My mum decided for me - she said she'd buy her (I think it was for my name day).
In the big picture you can see the comparison of the new (left) and the old (right) doll.

Steffi (výr. Simba) - Steffi (manufacturer Simba)

20. března 2011 v 21:00 Moje panenky - My Dolls
Grace
Grace byla zakoupena v době velkého jarního šílenství, a to proto, že byla majitelkou butiku, tudíž měla doprovod úctyhodného množství botiček. Pořád jsem si říkala, že ji použiju, až budu chtít udělat nějakou opravdovou mrchu, protože obličej nemá zrovna příjemný, ale zatím se žádný nápad na takové šaty nedostavil, tak ji používám jako normální modelku (zatím).

Grace was bought in time of "great spring madness" because she was an owner of a boutique, which means she had quite a nice amount of shoes. I told myself I was going to use her for making a git because her face is not very pleasant, but I haven't got any idea for such a dress yet so I've been using her as a normal model (so far).Steffi
Klasická Steffi, koupená víceméně z nostalgie, protože jsem kdysi měla panenku Steffi Love, ještě před mou první originál Barbie. Ta byla ale tmavovlasá, jenže časem vypelichala, zkoušela jsem ji ostříhat, nalakovat vlasy, všechno marno, nakonec celá ulepená a rozleptaná (tím lakem na vlasy) skončila před drahnými lety u popelnice. Jo, tehdy se nám ještě ani nesnilo o nějakém převlasování panenek... Takže aspoň tahle světlovláska jako upomínka na šťastná léta, strávená ve společnosti panenky Steffi. Jo a mimochodem, ta tmavovláska se pak jmenovala Steffi Graff :D

Classical Steffi, bought from nostalgy reason because I used to have a Steffi doll, far before my first original Barbie. My first Steffi was dark-haired but she lost her hair in time, I tried a haircut, hairspray, for nothing... at the end she was thrown away several years ago, half destroyed by the hairspray. Yeah, at that time we didn't even dream of any dolls' hair re-rooting... So at least this blond-haired doll as a memory of happy childhood spent in the company of Steffi doll. And, by the way, the dark-haired one was called Steffi Graff :D

Různé levné panenky - Various Cheap Dolls

20. března 2011 v 20:52 Moje panenky - My Dolls
Betty
Betty je koupená u Vietnamců, původně to byla princezna Betty, stála něco kolem stovky. Zaujal mě její něžný obličejík (který tady bohužel moc nevynikne), ale hlavně nalepené řasy. Je to jediná panenka s jinými řasami než namalovanými a mám ji moc ráda, už jenom proto, že když ušijeme něco kapku těsnější, ona to vždycky oblékne, protože je extrémně drobná (jak říká můj přítel, anorektická).

Betty was bought in Vietnamese shop, originally as a princess Betty. She cost around 100,-. I was caught by her tender face (unfortunately not very well seen in this photo), but mainly her eye-lashes. It is my only doll with non-painted lashes and I like her very much, also because she is so slim - when we make something a bit narrow it always fits her. She is anorectic, as my boyfriend says.


Lily
Lily je jednou z kolekce "Doris and Sisters". To takhle jednou přišla mamina z bazaru a prohlásila "ty mě asi zabiješ, ale já to musela vzít" a ukázala mi krabici, kde byly čtyři panenky. No, ta krabice měla název "Doris and Sisters on the Rock Concert" a v ní byly čtyři panenky s nápisem MISS a něco k tomu, ale té jedné jméno Doris zůstalo, další byla pojmenována Michelle - obě zrzky, pak tam byla tahle a dostala podle vlasů jméno Lily, a nakonec jedna panenka s růžovými vlasy, kterou jsme pojmenovaly Rose. Takže tohle je Lily a čeká spolu s Rose na svou velkou chvíli - kostým kankánových tanečnic.

Lily is one of four dolls from "Doris and Sisters" collection. My mum came one day from the second hand and said: "you will probably kill me, but I had to take it" and showed me a box with four dolls. Well, the box had written a title "Doris and Sisters on the Rock Concert" and inside there were four dolls with title "MISS something", but I called one of the dolls Doris, the next one was Michelle - both of them ginger-haired, after that there was this one (and got Lily according to her hair) and finally one doll with pink hair who we named Rose. So this is Lily and has been waiting, together with Rose, for her big moment - cancan dancers' costume.

Michelle
Další z Dorisiných sester, je nachlup stejná jako Doris, akorát Doris měla trošku poškozené ucho (tedy spíše maminka jí ho poškodila, když se snažila z ní dostat náušnice či co - uštípla jí ho kleštěmi). Proto se fotí většinou Michelle a Doris zůstává ve skříni, v invalidním důchodu.

Another one from Doris sisters, she is exactly the same as Doris, only Doris had her ear damaged a bit (well, more likely my mum damaged it when she was trying to remove her earrings or whatever - took her a part of it with the pincers). That's why I use mostly Michelle for taking photos and Doris stays in the cupboard, in a disability pension.

Jak se to vlastně má s mými panenkami - Something About My Dolls

20. března 2011 v 20:48 Moje panenky - My Dolls
Ono je to takhle - ta rubrika se původně jmenovala Moje "modelky". Jenže čím dál tím častěji jsou u mě panenky "na přespání" - dostanou jeden model a jedou dál. Bohužel bydlíme v panelákovém bytě sice 3+1, ale nijak velkém a navíc ještě pracuju částečně doma a obývací pokoj tedy musí odpovídat tomu, že do něj chodí cizí lidi. Čímž se z 3+1 stává 2+1. Do té jedničky nic nenacpete, tam se vaří, na záchod ani do koupelny to taky nejde, a v jednom ze dvou pokojů jsme rádi, že máme manželskou postel a psací stůl. Takže pak zbývá jen jeden pokoj, respektive jedna skříňka, a přesněji řečeno - pouze polovina té skřínky, kde mohou být panenky - ve druhé půlce jsou totiž boty, kůň, Tonnerka a další nutné panenkovské věci. Takže z těchto důvodů je fluktuace panenek i nutná, protože se přece jen občas objeví nějaká, která chytne u srdíčka, a většinou jí jiná musí udělat místo. Rozhodla jsem se tedy tuto rubriku poupravit, rozřadit své "stálé" panenky podle typů a příležitostným modelkám věnovat jeden společný článek. Jen už si u všech panenek nepamatuji, co byly zač a dohledávání není vždy úspěšné nebo je moc zdlouhavé, ale věřím, že panenkám je to vcelku jedno :) U těch, které se mi identifikovat podařilo, bych moc ráda poděkovala všem, kteří provozují různé blogy o panenkách, protože na nich jsem přes strýčka Googla našla hodně cenných informací i obrázků. Všechny obrázky, které jsem použila z jiných zdrojů než vlastních, jsem použila pouze pro ilustraci a doufám, že jsem se tím nikoho nedotkla, nicméně, pokud by kdokoliv z vás našel svůj obrázek na mém blogu a jeho použití mu vadilo, napište mi prosím na tatokalan@gmail.com a problém vyřešíme, ale zdržte se urážlivých komentářů. Děkuji.

Actually, this column was originally called My "models". But lately I have some dolls only for "overnight" - they get clothes and go on. Unfortunately, we are living in a flat 3+1 but not very large one and, in addition, I work partially at home so the living room has to be suitable for receiving clients. So 3+1 is suddenly 2+1. The "1" is out of thoughts because it is a kitchen, a bathroom or a toilet are not very good for storing things as well and in one of those 2 rooms we barely fit a double bed and a desk. So only one room is good, well, actually only one cupboard, more exactly - only one half of this cupboard is for dolls. The other half is for boots, a horse, Tonner doll and other necessary doll things. From these reasons some fluctuation of dolls is needed. From time to time I find one I really like and most of times another doll has to go. So I decided to change this column a bit, sort my "staying" dolls according to their types and give one common article to my occasional models. Just I do not remember the origin of all dolls and looking for it is not always successful or it takes too long. But I believe that the dolls do not mind :) At those I managed to identify I'd like to thank all people having blogs about dolls because I found - through the help of Uncle Google - a lot of useful information and pictures there. All pictures I used from different sources than my own were used only for example purposes and I hope nobody would mind, however, if you find your picture on my blog and mind me using it, write me at tatokalan@gmail.com and I will solve this problem but don't post offending comments here, please. Thank you very much.

Novinky - březen 2011

18. března 2011 v 19:56 Novinky - News
Nojo, už zase koukám, že jsem nepsala hrůznou dobu... ale když ono se fakt nic moc nového nedělo. Hodně dlouho nebyly žádné pěkné panenky, u kterých by mi ruka nenápadně směřovala k peněžence, a navíc ta peněženka bývá poslední dobou dost prázdná. Lidi už asi nemají na kurzy angličtiny, a tak s prací je to u mě tenhle školní rok dost ubohé. Sice mám trochu víc času, ale zase nejsou ty papírky s obrázky známých osobností...

Ale abych tu pořád neskuhrala. S kolekcí Barbie Basics mi zase začala cukat ruka. Pravda, když jsem většinu těch panenek uviděla ve skutečnosti, řekla jsem si, že na obrázku byly hezčí. Úplně naopak tomu ale bylo u chlapa - černocha. Ten mi "osobně" úplně učaroval. Při obědě jsem jen tak na půl pusy utrousila, že Mattel konečně přišel s Kenem, co vypadá jako chlap, a rodina se začala zajímat, kde že jsem ho viděla. Vylezlo ze mě, že ve Futuru ho mají, leč stojí 499 kaček. Přítel se mě obratem zeptal, jestli je mám. Což o to, mám, ale to je taky všechno, co mám... Prý si ho mám koupit a přinést účet, že se to pak nějak vyřeší. Vyřešilo, a to ještě před účtem. Večer přítel přišel a dal mi peníze s tím, že to mám na tu panenku. Věřili byste tomu? Já věděla, že mám úžasného přítele, ale až takhle úžasného? :) Takže tohle je můj nový přírůstek:

Má pěkné tělo (což tady není moc vidět), takže se pro něj chystám ušít nějaké plavky nebo trenýrky či něco podobného, abych ho předvedla se vší parádou :D Přítel prohlásil, že vypadá jako Barrack Obama, ale já mu dala jméno Steven, ani nevím, proč, jen tak mě k tomu inspiroval.

V neděli 13. března jsme s mamkou navštívily výstavu Katy a Mony v Praze-Kyjích. Tady musím poděkovat Erice, která echo o výstavě dala na Dámu, a své intuici, která mě přinutila se na Dámu asi po roce nalogovat a kouknout, co je nového. Výstava byla přímo epochální, ono vidět pohromadě asi 150 panenek s člověkem zamává, natožpak, když je všechny vidíte oblečené do historických šatů. Prostě nádhera a já se zase začala stydět, že nejsem schopná pořádně něco historického dokončit, všechno mi tu leží x let rozdělané, hrůza. Přivezla jsem holkám ukázat francouzskou dámu, koneckonců, Katy má největší zásluhu na jejím dokončení, protože bez jejího povzbuzování tady na blogu bych ji možná ani nikdy nedodělala - nejen, že pracovala má vrozená nestálost u jedné věci, ale navíc se objevila spousta dalších peripetií. Erika celou výstavu nafotila a můžete ji vidět na http://www.erica.cz/galerie/vystavy/kyje_km/kyje_km.htm

Teď (neděle 20. března) jsem si trochu hrála s nastavením blogu - nějak jsem cítila, že by to chtělo změnu. Tak se nelekněte a snad je to k lepšímu :)
Navíc se v tom zase hrabu a předělávám články, hlavně u panenek v mé "sbírce" - hodně se totiž za ty roky změnily. Ale časem to snad bude mít hlavu a patu :D

Tento víkend (26-27. března) je zasvěcen generálnímu úklidu sklepa. Chceme si s přítelem koupit kola a nechceme je nechávat ve společné kočárkárně, za prvé máme v našem baráku smutnou zkušenost s kradením věcí ze společných prostor a za druhé je těch kol v kočárkárně nahňahňáno tolik, že než by člověk vyprostil to svoje, venku by se setmělo. Takže řešíme nadlidský úkon - vyprázdnit co nejvíc to jde naši miniaturní kóji (proč se k nejmenšímu bytu dává vždycky nejmenší kóje?!) a do ní nacpat dvě kola... Fíííha! Já fakt netušila, že je tam dalších 6 krabic látek! My se fakt nemusíme bát, že při našich neumělých šicích pokusech něco zkazíme, protože ty látky nezužitkujeme ani do důchodu (mého). Takže letos na srazík nepovezu žádnou panenku (ono stejně není co ukazovat), ale asi tak dva batohy látek... nebo že bych si vzala rovnou krosnu?
Locations of Site Visitors